Food trends 2024

Huib Stam bespreekt in zijn artikel op Duurzaamheidsnieuws.nl de voedingstrends voor 2024, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, rechtvaardigheid en natuurlijke producten. Hij benadrukt verschillende belangrijke ontwikkelingen en voorspellingen. Bij BoereGoed vinden wij het mooi om hier inspiratie uit op te doen:

Nieuwe smaaktrends: Perzik wordt zowel de smaak als de kleur van 2024, gekozen om gemeenschapszin, vriendschap en troost te inspireren. Er is ook een groeiende vraag naar natuurlijke producten en bloemensmaken zoals lavendel en viooltjes.

Plantaardige voeding: Er is een trend naar echte plantaardige producten, in reactie op de kritiek op ultra-bewerkte plantaardige vlees- en zuivelvervangers waar vaak veel zout en e-nummers aan toegevoegd zijn. De nadruk ligt op ‘clean label’ producten met minder ingrediënten.

nutriscore en suikertaks: In Nederland is de NutriScore geïntroduceerd voor duidelijkere voedseletikettering en een suikertaks op suikerhoudende dranken om gezondere keuzes te stimuleren.

minder maar beter: De trend ‘less is more’ wordt zichtbaar in de voedingsindustrie. Er is een neiging naar minder consumptie, maar met een focus op kwaliteit, zoals minder maar goed vlees (flexitarisme).

duurzaamheid in de veeteelt: Er is een beweging naar minder krachtvoer en meer duurzame landbouwpraktijken, zoals meer weidegang en minder intensieve zuivelveeteelt.

watergebruik en voedselproductie: Er is een groeiende zorg over het watergebruik in de voedselproductie, met een focus op het verminderen van waterverbruik.

voedselverspilling: Het tegengaan van voedselverspilling blijft een belangrijk doel, met significante vooruitgang in het verminderen van verspilling in huishoudens en supermarkten.

eat-lancet 2.0 rapport: Dit aanstaande rapport zal zich richten op duurzame, betaalbare en toegankelijke voedselsystemen, met een nadruk op rechtvaardigheid en gelijkheid. Het zal nieuwe bewijzen en perspectieven toevoegen aan het debat over voedseltransitie, met een focus op regionale omstandigheden en kortere voedselketens.

Stam benadrukt dat voorspellingen vaak een vorm van wensdenken zijn en dat de werkelijkheid grillig kan zijn. Hij illustreert dit met voorbeelden uit het verleden en huidige trends, waarbij hij aangeeft dat voorspellingen niet altijd uitkomen zoals verwacht. Desondanks bieden ze een interessant inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de voedingsindustrie en maatschappij.