Stukje nostalgie

De eerste groenteveilingen werden gehouden in cafés, bijv. de Spaansche Vloot in ’s Gravenzande. Maar toen de hoeveelheid tuinbouwproducten enorm ging toenemen, werden aparte veilingen gebouwd met als belangrijkste aanvoerkanaal, het water. Om de producten “voor de klok” te brengen werd midden in het gebouw een smal kanaal aangelegd, met de klok aan de ene kant en de kooplieden in hun bankjes aan de andere kant. De tuindersschuiten voeren dus door het gebouw heen en de producten werden direct getoond aan deze kooplui.

Bij enkele veilingen kon dit doorvoerkanaal, wanneer de veiling voorbij was, worden afgesloten met een zwaar brugdeel waaraan onzichtbaar een enorm contragewicht hing. Op één van de foto’s is dat te zien. Voor veel stoere jochies die ’s middags uit school kwamen, was dat een schitterend stuk speelgoed om op dat brugdeel te springen en het open en dicht te bewegen; levensgevaarlijk!…. Totdat de veilingbaas eraan kwam en de jochies flink scheldend het gebouw uit joeg.

Met dank aan Rob Reigersberg