BoereGoed en Blue Zones: Samen op weg naar een Zinvollere Gemeenschap in 2024

Wist je dat in bepaalde delen van de wereld, bekend als de ‘Blue Zones’, mensen niet alleen langer leven, maar ook gelukkiger en gezonder zijn? Een van de geheimen van hun levensstijl is de nadruk op gemeenschap en zingeving, zelfs op hoge leeftijd. Dit inspireert ons al jaren bij BoereGoed en in 2024 willen we een stap verder te gaan in het verbinden van onze gemeenschap.

We hebben een droom: een gemeenschap creëren waar iedereen, met name eenzame mensen en ouderen, zich betrokken en gewaardeerd voelt. We willen ruimtes en activiteiten ontwikkelen die niet alleen gezond eten bieden, maar ook een bron zijn van vreugde, doel en verbinding.

Voorbeelden uit de Blue Zones die ons inspireren:

  • In Okinawa, Japan, hebben ze ‘moai’, een groep vrienden die een leven lang steun bieden. Wij dromen van het creëren van onze eigen ‘moai’-groepen, waar buren elkaar kunnen steunen en gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen.
  • In Sardinië, Italië, is het gebruikelijk dat ouderen actief blijven in hun gemeenschap, van het werken op het land tot het spelen van een rol in lokale festivals. Hoe kunnen we soortgelijke rollen creëren in onze eigen gemeenschap?

Ons voornemen voor 2024: We willen een platform creëren waar iedereen, ongeacht leeftijd, kan bijdragen en deel kan uitmaken van iets groters. Dit kan variëren van tuinieren en koken tot het delen van levensverhalen en vaardigheden. Maar ook zijn de plannen voor een gemeenschaps-musical in een vergevorderd stadium!

Jouw medewerking is onmisbaar We willen je vragen om mee te denken en ons jouw ideeën te sturen. Hoe kunnen we onze BoereGoed gemeenschap verrijken en ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt? Jouw inzichten en voorstellen kunnen enorm van waarde zijn.

Samen kunnen we een verschil maken en een gemeenschap opbouwen die niet alleen gezond is, maar ook zinvol en vervullend. Stuur ons je ideeën, dromen en suggesties, en laten we samen de stappen zetten naar een zinvoller 2024.