Bezorgdheid bij BoereGoed om middel – laat ook je stem horen!

We zijn uitermate bezorgd dat de Europese Commissie het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat voor de komende tien jaar toestaat. Wij zijn sterk tegen het gebruik van dit middel, dat volgens diverse wetenschappers in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op kanker, de ziekte van Parkinson en schade aan de biodiversiteit. Deze beslissing, die in strijd lijkt met de Europese principes van gezondheid en milieu, wordt door ons en andere milieu- en gezondheidsorganisaties betreurd.

We delen de mening van vakbond FNV, Natuur & Milieu, en de Parkinson Vereniging, die zich blijven inzetten voor een totaalverbod op glyfosaat in Nederland. Het voedselveiligheidsagentschap EFSA heeft geen doorslaggevend bewijs gevonden dat glyfosaat schadelijk is, maar er is kritiek op de gebruikte criteria voor deze beoordeling. Een groep van 159 Nederlandse wetenschappers heeft onlangs in een brandbrief gewezen op de tekortkomingen van het huidige toetsingskader, zowel voor de volksgezondheid als de biodiversiteit.

BoereGoed pleit voor een zorgvuldige afweging van alle wetenschappelijke inzichten en benadrukt het belang van het voorzorgsprincipe bij twijfel over de veiligheid van dergelijke stoffen. We vinden het teleurstellend dat de Europese Commissie de onafhankelijke wetenschap en de zorgen van burgers negeert. Als verdedigers van duurzame en verantwoorde landbouwpraktijken roepen wij op tot een heroverweging van dit besluit, om zo de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

Politici lijken voor te stemmen, waardoor multinationals als Bayer en Monsanto meer invloed krijgen. De website “mijnetenmijnkeuze.nl” biedt informatie en mogelijkheden voor actie, zoals het sturen van een e-mail naar Europarlementariërs.