Lekker woelen..

In de BoereGoedkas wordt geteeld op volle grond. De gewoonte bestaat om ieder jaar als de kas leeg is de grond te frezen of eens lekker om te spitten. In het deel van de Farm I See gaat dat anders. Daar wordt de woelvork of Grelinette gebruikt. Het lijkt een beetje een uit de kluiten gewassen, lompe, stompe riek. Bij gebrek aan beter, kun je met een riek trouwens een heel eind komen.

Maar waarom nu een woelvork en niet met de frees er doorheen? Dat heeft te maken met het behouden van de bodemstructuur. Bij frezen of spitten wordt de grond omgewoeld. De ondergrond komt boven en de bovenlaag wordt ondergewerkt. Bij het gebruik van een woelvork wordt de grond alleen los gewoeld en blijven de grondlagen op hun plaats. Daar zitten verschillende voordelen aan. In de bodem leven allerlei beestjes, organismen die een gunstige invloed hebben op de grond, de voedingsbodem van de plant. Sommige organismen houden van zuurstof, zijn aeroob en leven in de bovenste laag. Andere organismen houden niet van zuurstof en zijn anaeroob en leven dieper in de grond. Doordat de grondlagen met woelen op hun plek blijven, blijven de organismen op hun plek en blijven deze behouden. Daarnaast blijven onkruidzaden die dieper in de grond zitten daar zitten en zullen minder snel ontkiemen.

Doordat de natuurlijke grondlagen intact blijven, wordt de bodem steeds vruchtbaarder. Naarmate de grondstructuur en de gezondheid van de bodem verbeterd, is het woelen steeds minder nodig. Een gezonde grond is luchtig en los.
Hoewel het frezen tegenwoordig machinaal gebeurd, is het woelen van de grond minder intensief dan spitten. Bij goed gebruik, is het gebruik van de woelvork gemakkelijker, sneller en ergonomischer.