Doorbraak in natuurbescherming met Europese Natuurherstelwet

Het is officieel: de Europese Natuurherstelwet, een belangrijk initiatief van oud-Eurocommissaris Frans Timmermans, is definitief aangenomen door het Europees Parlement. Ondanks de aanvankelijke twijfels en de dreiging van tegenstemmen door de Europese christendemocraten, heeft de wet de eindstreep gehaald. Dit markeert een historisch moment voor de bescherming en het herstel van de Europese natuur, waarvan momenteel 80% in slechte staat verkeert.

Na intensieve onderhandelingen en een spannende laatste stemming, waarbij 329 parlementsleden voor en 275 tegen stemden, is de wet aangenomen. Deze wet streeft ernaar om tegen 2030 voor 30% van de aangetaste natuurgebieden herstelplannen op te stellen, en dit uit te breiden naar 90% tegen 2050. Het is een ambitieuze maar noodzakelijke stap om onze natuurlijke omgeving te herstellen en te beschermen voor toekomstige generaties.

De Natuurherstelwet omvat een breed scala aan maatregelen:

  • Herstel van natuurgebieden: Bescherming wordt uitgebreid naar diverse ecosystemen, waaronder Natura-2000 gebieden, bossen, en veengebieden, met als doel de lucht-, bodem-, en waterkwaliteit te verbeteren.
  • Biodiversiteit in landbouw: De wet pakt monocultuur en het gebruik van pesticiden aan om landbouwecosystemen biodiverser en weerbaarder tegen klimaatverandering te maken.
  • Bescherming van bestuivers: Bijen en vlinders, cruciaal voor zowel biodiversiteit als landbouwproductie, krijgen speciale bescherming om hun populaties te herstellen.
  • Rivieren vrij Spel: Het initiatief streeft ernaar om rivieren hun natuurlijke loop terug te geven, wat de biodiversiteit onder water en op de oevers ten goede komt.
  • Vergroening van steden: De wet zet in op het vergroenen van stedelijke gebieden om biodiversiteit te bevorderen en steden koeler en leefbaarder te maken.

Bij BoereGoed juichen we deze ontwikkeling toe. Het toont aan dat, ondanks politieke uitdagingen, vooruitgang mogelijk is wanneer het gaat om het beschermen van onze planeet. Deze wet is een krachtig signaal dat Europa serieus werk maakt van natuurherstel en biodiversiteit, en inspireert ons om lokaal bij te dragen aan een groenere, duurzamere toekomst.