Stichting BoereGoed

Stichting BoereGoed
In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. De stichting wil daarvoor sociaalmaatschappelijke integratie, begeleiding, werkervaring en een ontmoetingsplaats bieden aan mensen met een afstand tot de samenleving en of arbeidsmarkt. De stichting wil daarvoor deelnemers in lokale, korte ketens ondersteunen door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Activiteiten 2017
Stichting BoereGoed richt zich in 2017 op het inrichten van een nieuwe locatie voor de teelt, verpakking en distributie van groente en fruit. Deze locatie biedt een passende omgeving voor het bieden van werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de samenleving en of arbeidsmarkt. Hierbij wordt samengewerkt met lokale zorginstellingen en wordt de werkwijze hiervoor geprofessionaliseerd en geborgd. Tevens is deze locatie een plek voor vrijwilligers on activiteiten te ontplooien en anderen te ontmoeten, voor voorlichting en evenementen rond gezonde en duurzame voeding en voor kennisuitwisseling voor lokale ketens.

Activiteiten 2016
Het jaar 2016 heeft voor Stichting Boeregoed in het teken gestaan van het zoeken naar een geschikte locatie voor een Buurtkas, nadat de huur van onze locatie aan Woudtzicht, De Lier was beëindigd. Daarnaast heeft de stichting zich vooral ingezet op het versterken van de organisatie, werkwijze en opbouwen en uitbreiden van de netwerken met partners, zorginstellingen en overheden.

Statutaire vestiging en adres:
Viool 93
2678 HL  De Lier
Postadres
Postbus 59
2670 AB  Naaldwijk

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting

IBAN
NL 40 RABO 0141568313

Inschrijving Kamer van koophandel
55633269

RSIN
851794828

Bestuursleden
Ph. (Flip) van der Eijk
R.A.M. (Remy) Mosch
P.L. (Pieter) van Velden

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslagen 2016:
Activiteitenverslag 2016 Publicatierapport Stichting BoereGoed Westland 2016

Beleidsplan 2016 – 2018:
BoereGoed: samen sterk en vitaal, beleidsplan 2016 – 2018   Stichting Boeregoed, Beleidsplan 2016-2018

.

  • Schrijf je in voor onze Buurtbrief!

    Op de hoogte blijven van de activiteiten van Boeregoed? Schrijf je dan nu in de voor de nieuwsbrief!